Imatges

Intercanvi del grup de percussió

Aquest cap de stemana, del 13 al 15 de març,

alumnes percussió faran una sortida/intercanvi

amb l’Escola d’Art i Musica de Bielefed (Alemanya)

Intee
Intercanvi amb l’Escola d’Art i Música de Bielefeld